Nasze standardy zdrowia i bezpieczeństwa

W IPS bardzo poważnie traktujemy ochronę dzieci. Stosujemy surowe zasady i procedury, aby zapewnić każdemu dziecku, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci, rasy, religii lub przekonań czy orientacji seksualnej, do równej ochrony przed krzywdą. IPS koncentruje się na uczniu. Propagujemy pozytywne zachowania wśród uczniów, które są wzmacniane aplikacjami pozwalającymi na nagradzanie pozytywnego zachowania i dającymi konstruktywną krytykę i informację zwrotną rodzicom ze strony nauczycieli i kierownictwa.