Jak uczymy

Wspieranie holistycznego rozwoju naszych podopiecznych umożliwia im osiągnięcie sukcesu

Międzynarodowa szkoła podstawowa IPS we Wrocławiu oferuje wysokiej jakości edukację dzięki holistycznemu podejściu skupionemu na zaspokojeniu indywidualnych potrzeb oraz wspieraniu mocnych stron każdego ucznia. Nasz program nauczania czerpiemy zarówno z International Baccalaureate (IB) Primary Years Program (PYP), jak i Cambridge Assessment International Education Program.

IB PYP

Program IB Primary Years jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 3 do 12 lat. Skupia się na rozwoju dociekliwości i ciekawości świata dziecka. Nauczanie jest oparte na realizacji interdyscyplinarnych projektów o globalnym znaczeniu. Badanie tematów rozwija wiedzę i umiejętności transdyscyplinarnych użytecznych w różnych dziedzinach.

Okazywanie inicjatywy i poczucie własnej samoskuteczności są fundamentalne w edukacji PYP. Proces uczenia prowadzi uczniów do podejmowania działania. Uczniowie biorą ich naukę w swoje ręce, budując tożsamość i pewność siebie. Razem, uczniowie budują poczucie bliskości i rozwijają świadomość istnienia różnorodnych opinii, wartości i potrzeb innych. Międzynarodowa szkoła podstawowa IPS we Wrocławiu przeprowadza coroczną Wystawę, wieńczącą naukę w programie IB, świętując rozwój i wartości uczniów, które są widoczne w ich indywidualnych projektach końcowych.

Cambridge Assessment International Education

Nasza dwujęzyczna szkoła Podstawowa IPS łączy filozofię nauczania IB z programem nauczania języka angielskiego i matematyki Cambridge Assessment International Education. Program wspiera entuzjazm uczniów do czytania, pisania i mówienia. Uczniowe rozwijają umiejętności, stając się pewnymi siebie osobami, używając swoich kompetencji w życiu pozaszkolnym.

Program Cambridge Primary Mathematics szkoli uczniów w zakresie analitycznego myślenia, zwiększając ich logiczne rozumowanie. Program nauczania matematyki zachęca do trwającego całe życie entuzjazmu dla analitycznego i logicznego myślenia, skupiając się na zasadach, wzorcach, systemach, funkcjach i relacjach pomiędzy obiektami. Co ważne, uczniowie IPS stają się kompetentni matematycznie i biegli w obliczeniach, które mogą zastosować w codziennych sytuacjach.

Cambridge Primary Progression Tests są używane w IPS do wewnętrznej oceny postępów uczniów oraz do bieżącego informowania postępów uczniom i ich rodzicom. Cambridge Primary Checkpoint 1 jest przeprowadzany pod koniec klasy 5. Ten egzamin monitoruje wyniki indywidualne i grupowe pod koniec programu edukacji podstawowej Cambridge. Te testy zewnętrzne są oceniane przez Cambridge International i porównywane z innymi szkołami Cambridge International.

Polski Program Nauczania

Oprócz międzynarodowych programów nauczania, IPS jest jedyną szkołą angielskojęzyczną we Wrocławiu, która oferuje Polski Program Nauczania (PSl), prowadzony przez polskie Ministerstwo Edukacji dla wszystkich uczniów w kraju. Polska podstawa programowa obejmuje język polski, historię i geografię Polski, język polski jako drugi język oraz opcję zajęć religii katolickiej w ramach naszych popołudniowych kursów pozalekcyjnych. IPS uczy również angielskiego jako drugiego języka w połączeniu z programem Cambridge ESL.

Sekcja sportowa

Uczniowie lubią brać czynny udział w zajęciach sportowych IPS – gimnastyki, judo, KidsFit i pływania.

  • Judo łączy aktywność fizyczną, samoobronę i dyscyplinę. Judo to doskonały sport, który sprawia, że ??dzieci są zdrowsze fizycznie i psychicznie, budują pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, jak i szacunek dla innych ludzi
  • Zajęcia z pływania – dla klas 1-3
  • Kids Fit – najlepszy trening dla najmłodszych uczniów

PSL

Oprócz międzynarodowych programów nauczania, IPS jest jedyną szkołą anglojęzyczną we Wrocławiu, która oferuje Polski Program Nauczania (PSl), prowadzony przez polskie Ministerstwo Edukacji dla wszystkich uczniów w kraju. Polska podstawa programowa obejmuje język polski, historię i geografię Polski, język polski jako drugi język oraz opcję zajęć religii katolickiej w ramach naszych popołudniowych kursów pozalekcyjnych. IPS uczy również angielskiego jako drugiego języka w połączeniu z programem Cambridge ESL.

System oceniania

Rodzice uczniów klas 1-3 otrzymują ocenę opisową postępów ich dzieci, podczas gdy rodzice uczniów klas starszych otrzymują oceny procentowe. Starsi uczniowie zostają również oceniani za ich zaangażowanie i dokładność w projektach klasowych oraz za pokazanie umiejętności podczas kartkówek i sprawdzianów. Cambridge Progression Tests są również używane, począwszy w klasach drugich. Praca domowa jest indywidualizowana według potrzeb uczniów, dając uczniom możliwość ćwiczenia czytania i ortografii.

Program nauczania uczniów szczególnie uzdolnionych

Oferujemy program dla uzdolnionych i utalentowanych studentów, którzy potrzebują dodatkowych wyzwań akademickich w zakresie języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych.

Program wsparcia

Prowadzimy Program wsparcia uczniów, oferujący dodatkową pomoc podopiecznym mającym problemy z nauką języka angielskiego, matematyki lub przedmiotów ścisłych.

Mindfulness

IPS zachęca do mindfuless, która pomaga uczniom utrzymać równowagę, ucząc ich świadomości naszych myśli, uczuć, i doznań cielesnych.

Wydarzenia i konkursy

IPS co roku organizuje konkurs Spelling Bee i oferuje uczniom możliwość udziału w konkursach literackich, plastycznych, technicznych i sportowych.

E-Learning

IPS jest jedyną szkołą angielskojęzyczną we Wrocławiu oferującą uczniom zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych klas online. Korzystając z IPS Online Backpack, Google Classroom i IPS Student Calendar, zapewniamy pełny dostęp do nauki uczniom, którzy muszą pozostają w domu. Uczniowie pozalekcyjnej szkoły muzycznej również korzystają  z możliwości nauki zdalnej.

Kluby pozalekcyjne IPS

IPS z dumą oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Obejmują one zajęcia z języków obcych (hiszpański, niemiecki i francuski), uczniowskie kluby sportowe dyscyplin takich jak piłka nożna, koszykówka, akrobatyka, taniec, cheerleader, joga, gra w szachy i gry logiczne, kluby naukowe, kluby sztuki i techniki oraz indywidualne zajęcia muzyczne oferowane przez naszą Szkołę Muzyczną.

Komunikacja

Skuteczna komunikacja to jeden z najważniejszych priorytetów IPS

Szkoła Podstawowa IPS we Wrocławiu korzysta z wielu nowoczesnych aplikacji, oferuje cotygodniowe konsultacje dla uczniów i rodziców, organizuje konferencje rodziców z nauczycielami, a także jest otwarta na wszelkie indywidualne spotkania w celu omówienia postępów swoich podopiecznych.