Wsparcie procesu relokacji rodzin IPS

Badania pokazują, że jedną z głównych przyczyn niepowodzenia relokacji jest to, że członkowie rodziny nie są w stanie zaaklimatyzować się w nowym środowisku.

Rodzice, którzy nie są w stanie znaleźć pracy lub nawiązać przyjaźni, stają się odizolowani i nieszczęśliwi. Dzieci, które nie mogą zadomowić się w szkole, stają się wycofane i samotne. Nieszczęśliwe rodziny tworzą nieszczęśliwe domy.

IPS ściśle współpracuje z innymi organizacjami, aby zapewnić wsparcie rodzinom, które niedawno dołączyły do naszej wspólnoty szkolnej. Szukanie mieszkania i załatwianie formalności, a także zapoznanie się z państwową służbą zdrowia może być trudne, jeśli nie znasz lokalnego języka.

IPS oferuje rodzicom lekcje z języka angielskiego i polskiego, a także zajęcia jogi, aby wspierać zdrowy umysł i ciało. Zachęcamy rodziców do udziału w PTA i innych szkolnych projektach w celu nawiązania nowych przyjaźni w IPS.

Dodatkowo IPS oferuje Centrum Mediacji z pełnym zakresem usług wspierających rodziny. Zachęcamy członków wspólnoty szkolnej IPS do korzystania z mediacji rówieśniczych, rodzinnych i rodzicielskich. IPS wierzy we wspieranie rodzin i rozwiązywanie konfliktów, a nasz personel ma wydłużone godziny pracy, aby udostępnić te usługi wszystkim w trudnej sytuacji.