Primary Years Programme (PYP) oferowany jest uczniom w wieku od 3 do 11 lat, od przedszkola do klasy 4 szkoły podstawowej. Program ten wspiera i rozwija młodych uczniów, dbając o to, aby byli oni troskliwymi, aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

Poprzez interdyscyplinarne podejście do kształcenia, PYP wzmacnia uczniów w samodzielnym myśleniu i braniu odpowiedzialności za swoją edukację, wspierając zaangażowanie w rozwiązywaniu lokalnych i światowych problemów.

Międzynarodowy program nauczania Cambridge wyznacza globalne standardy edukacji i jest uznawany przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie. Program nauczania jest elastyczny, ambitny i inspirujący, wrażliwy kulturowo, ale nadal z międzynarodowym podejściem. Studenci Cambridge rozwijają świadomą ciekawość i trwałą pasję do nauki. Uczniowie zdobywają także umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu na studiach i w przyszłej karierze zawodowej.

Program oferowany dla uczniów IPS w wieku 5-14 lat.

IPS posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej dającą możliwość prowadzenia obowiązkowych przedmiotów nauczania według standardów polskiego programu edukacji.

Wszyscy uczniowie IPS kończą szkołę z uznaniem IBO, Cambridge Assessment International Education oraz z polskim świadectwem ukończenia szkoły.