Jak uczymy

Cambridge Assessment International Education

Program nauczania Cambridge Lower Secondary jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 11 do 14 lat. Przygotowuje on uczniów do następnego etapu edukacji poprzez Cambridge Pathways.

Przedmioty uwzględnione w programie nauczania:

 • Język angielski
 • Język angielski jako język obcy
 • Matematyka
 • Nauki ścisłe i STEM
 • Przedmioty humanistyczne:
  • Historia Świata
  • Geografia Świata
 • Global Perspectives
 • Plastyka i Technika
 • Muzyka

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Oprócz międzynarodowych programów nauczania, IPS jest jedyną szkołą międzynarodową we Wrocławiu, która oferuje Polski Program Nauczania (PSl), prowadzony przez polskie Ministerstwo Edukacji dla wszystkich uczniów w kraju. Polska podstawa programowa obejmuje język polski, historię i geografię Polski, język polski jako drugi język oraz opcję zajęć religii katolickiej w ramach naszych popołudniowych kursów pozalekcyjnych. IPS uczy również angielskiego jako drugiego języka w połączeniu z programem Cambridge ESL.

Sekcja sportowa

Uczniowie lubią brać czynny udział w zajęciach sportowych IPS – gimnastyki, judo, KidsFit i sportów zespołowych.

 • Judo łączy aktywność fizyczną, samoobronę i dyscyplinę. Judo to doskonały sport, który sprawia, że ??dzieci są zdrowsze fizycznie i psychicznie, budują pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, jak i szacunek dla innych ludzi
 • Kids Fit – najlepszy trening dla najmłodszych uczniów
 • Sporty zespołowe ? koszykówka, piłka nożna, siatkówka, i wiele innych.
 • Program lekkoatletyczny i gimnastyczny

PSL

Oprócz międzynarodowych programów nauczania, IPS jest jedyną szkołą międzynarodową we Wrocławiu, która oferuje Polski Program Nauczania (PSl), prowadzony przez polskie Ministerstwo Edukacji dla wszystkich uczniów w kraju. Polska podstawa programowa obejmuje język polski, historię i geografię Polski, język polski jako drugi język oraz opcję zajęć religii katolickiej w ramach naszych popołudniowych kursów pozalekcyjnych. IPS uczy również angielskiego jako drugiego języka w połączeniu z programem Cambridge ESL.

System oceniania

Uczniowie klas Lower Secondary zostają oceniani procentowo za ich zaangażowanie i dokładność w projektach klasowych oraz za pokazanie umiejętności podczas kartkówek i sprawdzianów.  Uczniowie IPS pod koniec klasy 8 otrzymują dwie serie egzaminów. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę poprzez Cambridge Lower Secondary Checkpoints, a także przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Praca domowa jest indywidualizowana według potrzeb uczniów, dając uczniom możliwość ćwiczenia czytania i ortografii.

Program nauczania uczniów szczególnie uzdolnionych

Oferujemy program dla uzdolnionych i utalentowanych studentów, którzy potrzebują dodatkowych wyzwań akademickich w zakresie języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych.

Program wsparcia

Prowadzimy Program wsparcia uczniów, dający dodatkowe wsparcie podopiecznym mającym problemy z nauką języka angielskiego, matematyki lub przedmiotów ścisłych.

Mindfulness

IPS zachęca do mindfuless, która pomaga uczniom utrzymać równowagę, ucząc ich świadomości naszych myśli, uczuć, i doznań cielesnych.

Wydarzenia i konkursy

IPS oferuje uczniom możliwość udziału w konkursach, takich jak coroczny konkurs Spelling Bee. Szkoła zapewnia również rozwój uczniów poprzez dostęp do dodatkowych zajęć, takich jak kółko poetyckie czy klub książki, wystawie IPS Science Fair i debatach uczniowskich.

Zdalne nauczanie

IPS jest jedyną szkołą anglojęzyczną we Wrocławiu oferującą uczniom zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych klas online. Korzystając z IPS Online Backpack, Google Classroom i IPS Student Calendar, zapewniamy pełny dostęp do nauki uczniom, którzy muszą pozostają w domu. Uczniowie pozalekcyjnej szkoły muzycznej również korzystają  z możliwości nauki zdalnej.

Kluby pozalekcyjne IPS

IPS z dumą oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Obejmują one zajęcia z języków obcych (hiszpański, niemiecki i francuski), uczniowskie kluby sportowe takich dyscyplin jak piłka nożna, koszykówka, akrobatyka, taniec, cheerleader, joga, gra w szachy i gry logiczne, kluby naukowe, kluby sztuki i techniki, indywidualne zajęcia muzyczne oferowane przez naszą Szkołę Muzyczną.

Komunikacja

Skuteczna komunikacja to jeden z najważniejszych priorytetów IPS

IPS korzysta z wielu nowoczesnych aplikacji, oferuje cotygodniowe konsultacje dla uczniów i rodziców, organizuje konferencje rodziców z nauczycielami, a także jest otwarta na wszelkie indywidualne spotkania w celu omówienia postępów swoich podopiecznych.