Zespół ds. wsparcia uczniów

Zespół ds. wsparcia uczniów rozpoznaje edukacyjne, emocjonalne, społeczne i behawioralne potrzeby uczniów i wspiera ich poprzez wdrażanie różnorodnych strategii, które pomagają wyeliminować przeszkody na drodze do sukcesu akademickiego. Zespół koordynuje komunikację i działania wychowawców świetlic i nauczycieli, w tym tych zajmujących się systematyczną i zindywidualizowaną pomocą uczniom. Zespół wspiera swoich podopiecznych poprzez monitorowanie postępów, opracowywanie planów interwencji, kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów oraz sesje terapeutyczne. Wszystko po to, aby nasi podopieczni osiągnęli jak największy potencjał.

Jakie usługi świadczymy?

Testy diagnostyczne

IPS zapewnia uczniom różnorodne programy wsparcia pedagogicznego, w tym:

 • Diagnozy pedagogiczne oraz współpraca z Poradnią Publiczną.
 • Zajęcia z logopedą
 • Program profilaktyki dysleksji
 • Zastosowanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
 • Diagnostyka integracji sensorycznej w przedszkolu

Wsparcie uczniów

Nasi uczniowie są wsparci przez Indywidualne Programy Wsparcia i pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne. Rodzicom oferujemy Indywidualny Program Wsparcia, który obejmuje warsztaty i indywidualne spotkania z psychologiem szkolnym.

Programy nauczania

IPS wprowadziło przeróżne programy zaspokajające edukacyjne, emocjonalne, społeczne i behawioralne potrzeby uczniów:

 • Wychowanie indywidualne, społeczne i zdrowotne (PSHE)
 • Program wspierający uczniów przed i po przeprowadzce i w adaptacji w nowej szkole
 • Program prewencyjny nękaniu w szkole, który obejmuje zwalczanie cyberbullyingu
 • Edukacja seksualna dla uczniów klas starszych
 • Doradztwo zawodowe, typy inteligencji H. Gardnera,
 • Koło Decyzji Kelsa