Możliwości rozwoju w IPS

Zajęcia
pozalekcyjne
Wydarzenia
szkolne
Szkolne Koło
Wolontariatu
Samorząd
Szkolny IPS
Gazetka
szkolna
Centrum
multimedialne

Zajęcia pozaszkolne

IPS z dumą oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Obejmuje ona lekcje języków obcych (hiszpański, niemiecki i francuski), zajęcia z piłki nożnej, koszykówki, akrobatyki, tańca, treningi cheerleaderek i jogi, gry w szachy, kluby naukowe, kółka sztuki i techniki oraz prywatne lekcje gry na pianinie, gitarze, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, dętych blaszanych lub zajęcia ze śpiewania zapewniane przez naszą Szkołę Muzyczną IPS.

Wydarzenia szkolne

IPS oferuje uczniom możliwość udziału w wielu konkursach literackich, plastycznych, technicznych lub sportowych, a także w corocznym Spelling Bee organizowanym przez IPS. Uczniowie klas starszych mogą również uczestniczyć w wystawie IPS Science Fair i debatach uczniowskich.

Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat pozwala uczniom klas 5-8 aktywnie angażować się w sprawy społeczne, co jest kluczowe w IPS. Uczniowie mogą zgłaszać się na ochotnika do pomocy w przedszkolu, centrum multimedialnym, sekretariacie, komitecie ekologicznym, na stołówce lub świetlicy.

Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny IPS jest samorządnym organem uczniowskim, wybieranym przez swoich rówieśników, współpracującym z kierownictwem szkoły IPS i Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli. Rada ma na celu zapoznanie uczniów z ogólną strukturą i funkcją samorządu, a także daje uczniom możliwość budowania silnych, znaczących przyjaźni i zrozumienia relacji zawodowych.

Gazetka IPS

IPS News to projekt szkolnej gazetki internetowej. Gazetka pisana jest przez uczniów klas 6-8 przy wsparciu ich mentora. Uczniowie IPS rozwijają swoje umiejętności pisania, komunikacji i kreatywności jako dziennikarze IPS.

Centrum Multimedialne IPS

Centrum Multimedialne IPS to miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności analityczne i badawcze, a także uczyć się projektowania stron internetowych.