Codziennie życie uczniów

Mundurki
Zasady dot.
telefonów
Apele szkolne
Powiększenie kampusu

Mundurki

Mundurki IPS komunikują innym wartości naszej szkoły. Uczniowie są zobowiązani do noszenia mundurków odpowiednich dla ich grupy wiekowej (osobne mundurki dla klas 1-5, klas 6-8 i klas 9-12).

Zasady używania telefonów komórkowych na terenie szkoły

Uczniowie mają ścisły zakaz używania telefonów komórkowych podczas godzin szkolnych. Każdy uczeń ma przypisaną szafkę, w której może przetrzymywać swoje rzeczy osobiste.

Apele szkolne

Apele odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie na bieżąco dowiadują się o wydarzeniach, zmianach, osiągnięciach uczniów i poszczególnych klas, i innych ciekawych wydarzeniach.

Powiększenie kampusu IPS

Nasz najnowszy projekt Campus Enrichment zapewnił nam pięć dodatkowych sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne meble i technologię szkolną, najnowocześniejsze studio nagrań z zielonym tłem, salami na indywidualne zajęcia, polepszone zaplecze laboratorium naukowego i studia artystycznego oraz przestrzeń konferencyjną IPS.