Misją IPS jest wspieranie swoich uczniów, którzy w przyszłości staną się lokalnymi i światowymi przywódcami, wychowując ich na globalnych obywateli poprzez rozwijanie niezbędnych umiejętności XXI wieku. Szacunek, tolerancja, empatia i okazywanie inicjatywy są podstawowymi wartościami budującymi globalne obywatelstwo pośród uczniów IPS.

Efektywni liderzy muszą być otwarci na wyzwania i brać odpowiedzialność za swoje czyny. To może być osiągnięte wyłącznie poprzez integralność osobistą, samoświadomość i mindfulness. Wierzymy, że te cechy są kluczowe nie tylko dla uczniów, ale również dla naszych nauczycieli i pracowników, z którymi podopieczni codziennie się komunikują. Doceniamy naszą międzykulturową wspólnotę poprzez tworzenie atmosfery pełnej szacunku do tradycji, kultury i wyznań każdego członka. Budujemy silną więź między wszystkimi tworzącymi wspólnotę naszej szkoły.

Strategia IPS skupia się na holistycznym podejściu do edukacji, zapewniając naukę na najwyższym poziomie. Wspieramy uczniów w braniu odpowiedzialności i podejmowaniu własnej inicjatywy. Wierzymy, że uczymy się przez całe życie, a uczniowie osiągnął sukces poprzez rozwijanie umiejętności miękkich, poznawanie nowych technologii i kreatywność.

Nasze wartości

Refleksyjność

IPS jest doskonałym miejscem do nauki. Wierzymy, że wielkie idee zaczynają się od zadawania wielkich pytań.

Zachęcamy naszych uczniów do krytycznego myślenia, a także do bycia otwartym na zróżnicowane idee.

Szacunek

Wierzymy, że szacunek jest najważniejszą wartością moralną człowieka.

  • Szacunek do samego siebie
  • Szacunek do drugiego człowieka
  • Szacunek dla różnorodności
  • Szacunek do świata i Ziemi
  • Szacunek dla przyszłości

Szacunek jest naszym codziennym celem!

Odpowiedzialność

IPS jest grupą odpowiedzialnych obywateli globalnych.

Branie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny oraz dawanie dobrego przykładu innym pomaga w kierowaniu przyszłych liderów, którzy będą walczyli o zmiany w przyszłości.

10. urodziny IPS

Film