pl en
Menu

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

w 2011 roku mój syn Antoś miał 3 latka, a ja szukałam dla niego przedszkola, które odpowiadałoby wyzwaniom XXI wieku. Szukałam miejsca, które będzie przyjazne „małemu człowiekowi”, a jednocześnie będzie stawiało wyzwania edukacyjne i uczyło otwartości na świat. Byłam przekonana, iż takich wartości można nauczyć poprzez kontakt z uczniami pochodzącymi z różnych kultur i narodowości, a współczesnym językiem globalnej komunikacji jest język angielski. Gdy nie znalazłam takiego miejsca we Wrocławiu, w głowie narodził mi się pomysł własnego przedszkola, które byłoby odpowiedzią na moje rodzicielskie zapatrywania.

Tak powstało „International Playschool”, międzynarodowe przedszkole anglojęzyczne, z swoją pierwszą siedzibą przy ul. Wietrznej 49 we Wrocławiu.

Obecnie IPS to grupa placówek, oferujących międzynarodową edukację w języku angielskim w oparciu o najwyższe standardy i certyfikaty międzynarodowe.

Od 5 roku życia nasi uczniowie kształcą się w szkole podstawowej „IPS – Primary School”, która oferuje edukację od poziomu klasy „0” aż do klasy „8-ej”. Edukacja w naszej szkole opiera się o najwyższe standardy edukacyjne w świecie, dzięki zdobytym Certyfikatom „University of Cambridge” oraz możliwości nauczania w programie PYP International Baccalaureate”. Naszym mottem są słowa Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar”

W klasach 0-4 nauczamy metodą transcyplinarności, na podstawie tzw. „units of inquiry”, które integrują w ramach jednego tematu wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk ścisłych oraz kultury i sztuki. Programy nauczania klas 0-4 w „IPS – Primary School” przygotowane są w oparciu o  standardy, wiedzę i umiejętności odpowiadające narodowym programom nauczania w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce. Filozofia pracy z uczniami odpowiada jednak wyzwaniom edukacji XXI wieku, skupiając się na umiejętności syntezy, wyboru informacji, pracy projektowej oraz współpracy w ramach grupy. W IPS wiemy, iż dzięki tym umiejętnościom zdobytym w pierwszych latach edukacji, nasi uczniowie będą w stanie sprostać wyzwaniom w późniejszych etapach oraz umiejętnie wykorzystać te narzędzia na rynku pracy.

„IPS – Primary School” w klasach 5-8 oferuje edukację w oparciu o podział na przedmioty zgodnie z wytycznymi międzynarodowego programu nauczania „Cambridge Primary & Secondary 1” oraz zawiera w sobie elementy polskiego programu nauczania. Przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów zgodnie z brytyjskimi standardami Cambridge University, tzw. „Lower Secondary Checkpoints” oraz dodatkowo polskich uczniów do przystąpienia do egzaminu MEN kończącego etap szkoły podstawowej. Zależy nam na kształtowaniu w uczniach samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz świadomego rozwoju własnych talentów i umiejętności.

 
Jesteśmy przekonani, iż współczesna edukacja niesie za sobą niezwykle ważne wyzwania, kształtowania dobrze wykształconych, świadomych i wrażliwych obywateli, którzy w przyszłości staną się liderami takich wartości jak otwartość, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka.

Gdybym miała w jednym zdaniu odpowiedzieć, co nas wyróżnia, to odpowiedziałabym, iż w „IPS” lubimy drugiego człowieka.

Tych znaków szczególnych jest u nas oczywiście wiele więcej.

Tworzymy miejsce przyjazne rodzinie. Zależy nam, aby nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice postrzegali „IPS” jako miejsce bezpieczne, radosne i zawsze dla nich dostępne.

Jesteśmy międzynarodowi i wielokulturowi – wystarczy otworzyć mapę świata, aby odnaleźć pochodzenie naszych uczniów i nauczycieli na każdym kontynencie. Miasto rodzinne Żłobka IPS, Wrocław nazywane jest miastem spotkań, styku kultur, miastem tolerancji. IPS to miejsce tych samych wartości.

Jesteśmy świadomi społecznie. W IPS wiemy, iż szkoła to nie tylko nauka książkowa. Cenimy sobie zaangażowanie, aktywność i świadomość społeczną i te wartości staramy się wpoić naszym uczniom.

I „last but not least”, IPS to po prostu świetna zabawa. Edukacja, ale również nasza praca, powinny być przyjemnością, gdyż tylko w takiej atmosferze osiąga się sukcesy. Staramy się zatem, aby każdego dnia od rana towarzyszył nam uśmiech na twarzy, a wieczorem abyśmy mogli powiedzieć sobie „ ale miałem/miałam fajny dzień”.

Zapraszam do IPS!

Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk

Rekrutacja
na rok 2021-2022