pl en
Menu

PYP oraz Cambridge Primary i Secondary 1

W klasach 0-4 pracujemy zgodnie z wytycznymi programu IB PYP, realizując program nauczania tzw. Programme of Inquiry, który integruje w sobie różne dyscypliny wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie w sposób pozwalający na jak najlepsze zrozumienie ścieżek badawczych każdego bloku. Cały zakres wymagań programowych, które uwzględniają także wszystkie wymagania wynikające z polskiej podstawy programowej na danym poziomie, zawiera się w sześciu tzw. Units of Inquiry, czyli 6-ciotygodniowych blokach, w czasie których dzieci wraz z nauczycielem zagłębiają się w bliskie im i ciekawe, a często także wymagające problemy wykorzystując do tego wiedzę i umiejętności z zakresu języka, matematyki, nauk społecznych i przyrodniczych, plastykę czy muzykę, często korzystając z narzędzi jakie daje informatyka. Problemy te nie służą jednak jedynie opanowaniu wiedzy i informacji na temat otaczającego świata ale, przede wszystkim pozwalają na zrozumienie szerszych pojęć, tzw. big ideas, takich jak np. zmiana, odpowiedzialność, funkcja czy powiązanie. Wierzymy, że program realizowany w ujęciu pojęciowym pozwala na głębsze zrozumienie problemów i samych pojęć nawet u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także daje uczniom podwaliny do zdobywania, analizowania i wykorzystywania informacji zdobywanych na późniejszych etapach edukacji oraz w życiu dorosłym.

W klasach 5-8 nasi uczniowie uczą się w systemie przedmiotowym i realizują takie przedmioty, jak: J. angielski, j. polski, matematykę, historię, przyrodę, geografię, chemię, fizykę, biologię, muzykę, plastykę, WF, technikę, WOS czy drugi język obcy. Wymagania programowe zawarte zarówno w programach Cambridge Primary i Secondary 1 jak i polskiej podstawie programowej dla wszystkich tych przedmiotów zostały szczegółowo przeanalizowane i zintegrowane w spójny, nowoczesny i wymagający program nauczania. Wysokie standardy nauczania są regularnie weryfikowane poprzez wewnętrzne testy, które są wskaźnikiem kierunku, który uczeń, nauczyciel i cała szkoła powinni obrać, aby najlepiej przygotować młodych ludzi do ich późniejszej edukacji i dorosłego życia.

Rekrutacja
na rok 2021-2022