pl en
Menu
W codziennej edukacji ważne są dla nas wartości

Misja IPS

IPS 3R's
IPS 3R's Nasze Wartości
Misją IPS jest wspieranie uczniów w ich dążeniu do bycia odpowiedzialnymi obywatelami świata, którzy przejmą rolę lokalnych oraz globalnych liderów na miarę XXI wieku.

 

Uczniów IPS uczymy, iż szacunek, tolerancja, refleksja, wrażliwość oraz gotowość do podjęcia działania są kluczowymi wartościami współczesnego obywatela świata.

 

Skuteczni liderzy powinni być otwarci na wyzwania oraz brać odpowiedzialność za podjęte działania. W tym celu wspieramy naszych uczniów w dążeniu do samoświadomości, uczciwości oraz troski wobec samych siebie i otaczającego ich świata.

 

Wierzymy, iż powyższe atrybuty są niezwykle istotne nie tylko dla uczniów IPS, lecz również dla kadry pedagogicznej oraz pracowników naszej struktury.

 

W IPS cenimy wielokulturowość naszej społeczności, szanując różnorodność tradycji oraz wierzeń jej członków. Nieustająco dążymy do stworzenia możliwości współpracy pomiędzy wszystkimi członkami społeczności IPS.

 

Strategia edukacyjna IPS skupia się na holistycznym podejściu do procesu edukacyjnego, zapewniając wysokie standardy oraz precyzyjne oczekiwania wobec wszystkich uczestników tego procesu. Wspieramy uczniów w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za ich własny proces uczenia się.

 

Wierzymy, iż nieustanne kształcenie się, znajomość nowych technologii oraz innowacji, kreatywność i mobilność, będą prowadzić uczniów IPS do sukcesu oraz osobistego spełnienia.

Rekrutacja
na rok 2021-2022