pl en
Menu

IPS Playschool

Wpisowe

  • 1390 PLN - wpisowe jest płatne jednorazowo i obowiązuje do czasu ukończenia przedszkola IPS Playschool.

Czesne

  • 2590 PLN - czesne miesięczne dla wszystkich grup jest jednakowe i obowiązuje przez 11 miesięcy w roku. Obejmuję pełen program nauczania oraz wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się od rana do godziny 15:00.

Z szacunku do Państwa czas IPS Playschool jest odpowiedzialne za organizację materiałów edukacyjnych dla uczniów. Kwota wyprawki zależy od grupy wiekowej, zawiera w sobie podręcznik oraz inne materiały o płatna jest raz w roku.

Czesne nie zawiera kosztów wyżywienia.

IPS Primary & Lower Secondary

Wpisowe

  • 1690 PLN - wpisowe jest płatne jednorazowo i obowiązuje do czasu ukończenia szkoły IPS Primary & Lower Secondary

Czesne

  • Klasy 1-5, 3090 PLN - czesne miesięczne obowiązuje przez 10 miesięcy w roku. Obejmuje pełen program nauczania oraz opiekę dla klas 1-4 w godzinach porannych i popołudniowych.
  • Klasy 6-8, 3290 PLN - czesne miesięczne obowiązuje przez 10 miesięcy w roku. Obejmuje pełen program nauczania oraz możliwość samodzielnego korzystania z przestrzeni szkoły w godzinach porannych i popołudniowych.

Z szacunku do Państwa czas IPS Primary & Lower Secondary jest odpowiedzialne za organizację materiałów edukacyjnych dla uczniów. Kwota wyprawki zależy od grupy wiekowej, zawiera w sobie podręcznik oraz inne materiały o płatna jest raz w roku.

Czesne nie zawiera kosztów wyżywienia, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek.

Rekrutacja
na rok 2021-2022