pl en
Menu

Żłobek i przedszkole

  • 990 PLN - wpisowe, jest płatne jednorazowo i nie podlega zwrotowi. Przy przejściu dziecka z grupy żłobkowej do przedszkolnej opłata wpisowego nie powtarza się.
  • 1690 PLN - czesne miesięczne dla grupy Tiny Tots, Growing Toddlers, Mini Players, Little Learnes, High Flyers, Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku i nie zawiera kosztów wyżywienia.

Szkoła podstawowa

  • 1390 PLN - wpisowe jest płatne jednorazowo i nie podlega zwrotowi.
  • 2270 PLN - czesne miesięczne jest płatne przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca. Czesne nie zawiera kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę w godzinach popołudniowych.