Wybierz przedszkole lub szkołę

Przedszkole
Szkoła podstawowa
International Playschool & International Primary School to sieć międzynarodowych placówek anglojęzycznych we Wrocławiu. International Playschools są przedszkolami oferującymi opiekę i edukację dzieciom w wieku od 2 do 5 lat. W kolejnym etapie, nasi uczniowie w wieku od 5 do 12 lat kontynuują edukację w szkole podstawowej „International Primary School” w klasach od 0 do 6. Nasze placówki łączy jasna i spójna filozofia: wysokiej jakości edukacja międzynarodowa, wielokulturowość oraz budowa wspólnego środowiska z uczniami i ich Rodzicami. We wszystkich naszych placówkach we Wrocławiu językiem komunikacji jest język angielski. Wszystkie nasze placówki są wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław i realizują obowiązkowy program nauczania zatwierdzony przez MEN.

Szkoła podstawowa „International Primary School” jest szkołą-kandydatem w programie PYP w organizacji International Baccalaureate® – powszechnie akceptowanej i poważanej na świecie organizacji skupiającej szkoły międzynarodowe. Profil ucznia, do którego odwołujemy się za organizacją IB, najlepiej oddaje nasz sposób myślenia o przyszłym dorosłym człowieku: dociekliwy (inquirer), wnikliwy (knowledgeable), myślący (thinker), komunikatywny (communicator), prawy (principled), otwarty (open-minded), wrażliwy (caring), ryzykujący (risk-taker), zrównoważony (balanced) i refleksyjny (reflective).

Budujemy środowisko przyjazne uczniom, stymulujące i otwarte na inność.Witamy w przedszkolach International Playschool oraz szkole International Primary School!

Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, właściciel i Organ Prowadzący